Boşanma Davası Süreci

Bu makalede,

Boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma sebepleri nelerdir?
Boşanmanın çeşitleri nelerdir?
Boşanma süreci nasıl işler?
Konuları ele alınmıştır.

 • Genel boşanma sebepleri: Şiddetli geçimsizlik, sürekli tartışma, hakaret, şiddet, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi kapsamlı nedenler genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir.
 • Özel boşanma sebepleri: Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma davaları şunlardır:
  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) ,
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),
  • Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),
  • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Yukarıda sayılanlardan birinin olması durumunda boşanma nedeni oluşmuş demektir.

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılır.

Çekişmeli Boşanma Davası: Çekişmeli boşanma davası iki tarafın da anlaşamadığı, psikolojik olarak zorlayıcı, uzun süren ve yıpratıcı bir sürecin başlangıcıdır. Bu davalarda yazılacak olan dava dilekçesi çok ayrıntılı ve kritiktir. Bu davalarda varsa dava konusu çocuğun velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat konuları olabilir. Dava dilekçesinde bu hususların ve delillerin sunuluşu ve anlaşılabilir olması çok önemlidir. Dilekçenin mümkün olduğunca laf kalabalığından uzak, olayları sistematik bir şekilde anlatan, kısa, anlaşılabilir ve istem sonucunun net bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Yetkili ve Görevli Mahkeme:

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Davalı tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesi, davacı tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesi ya da boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemeleri ise boşanma davalarındaki yetkili mahkemelerdir.

Anlaşmalı Boşanma: Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için tarafların evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bununla birlikte tarafların boşanma hususları üzerinde anlaşmaları ve bunu gösterir bir protokol hazırlamaları gerekmektedir.

Bu hususlar:
Eğer çocuk varsa çocuğun hangi eşte kalacağı, diğer eşin çocuğu hangi günler ve hangi saatlerde göreceği,
Eşlerin nafaka ödeyip ödemeyeceği, eğer ödeyecekse hangi eşin hangisine ne kadar miktarda ve hangi tarihlerde ödeyeceği,
Tazminat hususunda anlaşıldıysa kimin, kime, ne kadar tazminatı, ne şekilde, hangi tarihte ödeyeceği, tazminatın niteliği,
Tarafların mal varlıklarının paylaşımı gibi hususlardır.
Protokolle birlikte boşanma nedenini içeren sade bir dava dilekçesi hazırlanarak dava açılır.

Anlaşmalı Boşanmada Görevli ve Yetkili Mahkeme:

Anlaşmalı boşanma davası herhangi bir adliyede açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikametgahının bir önemi yoktur. Taraflar uygun gördükleri bir adliyenin aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Boşanma davalarının maliyeti nedir ?

Mahkemeler dava harç ve giderlerini dava açılmadan peşin olarak almaktadır. Dava maliyetleri; davada gösterilen deliller ve mahkemenin karar verdiği diğer delillerin masrafları eklenerek ortalama 400 TL – 1000 TL arası değişmektedir.

Sonuç Olarak: Çekişmeli boşanma davaları karışık bir süreçtir. Özellikle boşanma davası açmadan önce hatta boşanmak istediğinizi eşinize söylemeden önce tarafınızca fark edilemeyecek büyük bir maddi- manevi kayip yaşamamak adına bir avukata danışmanızı öneririz.
Yine anlaşmalı olarak boşanmak istediğiniz taktirde boşanma protokolü hassas bir şekilde yapılmalıdır. Bu hususta da bir avukata danışmanızı öneriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir