ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NAVEYA İSTANBUL ANADOLU …… CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE/BAŞKANLIĞI’NA ŞİKAYETİ GERİ ÇEKEN MÜŞTEKİ/KATILAN : AD SOYAD  (TC:……..) VEKİLİ: ADRES : ŞÜPHELİ/LER -SANIK/LAR : AD SOYAD  (TC:……..) ADRES : KONU : Şikayetten vazgeçme hakkındadır. AÇIKLAMALAR: Halen devam etmekte olan soruşturma / dava ile ilgili ../../…. tarihinde ………………………..’ne Read More …

CİMER DİLEKÇE ÖRNEĞİ ( ŞİKAYET )

T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ MAKAMINA Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe – Ankara Şikayet Eden : (adres) Şikayet Konusu: ../../… tarihinde ……. meydana gelen ……..(konu)……………….. ile ilgili şikayettir. AÇIKALAMALAR: ../../…. tarihinde ………. mevkisinde …………… işini yaparken ( bir işi yapma amacıyla gittiğimde) ………………. isimli şahıs (şirket) Read More …

Tanık Beyanlarına Karşı beyan dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU ( ). İŞ MAHKEMESİ’NE Dosya No : Davacı : Vekili :(adres) Davalı : Vekili :(adres) Konusu : Görülmüş olan son duruşma celsesi içerisinde dinlenen tanıkların beyanlarına karşı beyan dilekçesidir. AÇIKLAMALAR: Geçen celse görülmüş duruşma içerisinde tanık …………………….. beyanında …………………………. …………… ……………… …………….. …………………………………………………………………………………………………………………………olduğunu Read More …

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI – İŞ HUKUKU

Bu makalede; pratikte “kötü niyet tazminatı” olarak tanımlanan ve kullanılan bu terimi inceleyeceğiz. Kötü niyet tazminatı nedir? Kötü niyet tazminatı hangi hallerde devreye girer? Bu tazminatı ne şekilde istenir? Bu konular ele alınacaktır. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR? Kötü niyet tazminatı: İş güvencesinden yararlanamayan işçinin, belirsiz süreli Read More …

Şikayet, Şikayetin Geri alınması, Feragat

Bu makalede, Şikâyet Nedir? Nasıl Yapılır? Şikâyetin geri alınması ile feragat arasındaki farklar nelerdir? Bu konular ele alınmıştır. Şikâyet: Türk Ceza Kanunu’nda şikâyete bağlı olduğu belirtilen suçlar hakkında mağdurların kamu davası açılabilmesi ve faillerin cezalandırılması amacıyla ilgili makamlara başvuruda bulunmasına şikâyet denmektedir. Şikâyeti yapan kişi Read More …

Boşanma Davası Süreci

Bu makalede, Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri nelerdir? Boşanmanın çeşitleri nelerdir? Boşanma süreci nasıl işler? Konuları ele alınmıştır. Genel boşanma sebepleri: Şiddetli geçimsizlik, sürekli tartışma, hakaret, şiddet, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi kapsamlı nedenler genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir. Özel boşanma sebepleri: Kanunda sınırlı sayıda Read More …

İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Nedir? İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için öngörülen bir takip çeşididir. İlamsız icrada alacak bir mahkeme ilamına bağlanmamıştır. Şayet alacak bir kambiyo senedine bağlanmış ise bu durumda ilamsız icra takibi yerine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilecektir. İlamsız icrada ilam Read More …

İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir?

İcra İflas Hukuku’nun içerisinde bulunan konkordato kurumu İcra İflas Kanunu’nun (ileride İ.İ.K. olarak anılacaktır) 299. ve 308. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Konkordato; borçlu işletmelerin ticari hayata devam edebilmesinin ve var olabilmesinin piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerle tehlikeye düşmesi durumunda başvurulabilen, hem borçlu hem de alacaklı işletmenin Read More …