ÇEK’İN KAYBOLMASI

Çekinizin kaybolması durumunda savcılığa duyuru şeklinde bir dilekçe ile suç duyurusunda bulunmanız gerekir. Bunun için gerekli olan dilekçe aşağıdadır. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYET EDEN : ……………………………………San. Ve Tic. A.Ş. (VKN: )Adres VEKİLİ : Av. ……………..Adres ŞÜPHELİ : Faili meçhul SUÇ KONUSU : ? SUÇ TARİHİ Read More …

Savcılığa Şikayet Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKÂYET EDEN                          : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)                                                       Adres ŞÜPHELİ                                       : Adı, Soyadı Adresi veya adresi tarafımdan bilinmiyor.                                                        Cep Telefonu:. … … .. .. SUÇ KONUSU                              : Hakaret (TCK. Md. 125) veya Kasten yaralama ( TCK. Md. 86) veya Read More …

ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI

Bu yazımızda adli ve idari para cezalarını inceleyeceğiz. Adli Para Cezası Nedir ? İdari Para Cezası Nedir ? Aralarındaki farklar nelerdir ve itiraz mümkün müdür ? Bu soruların yanıtlarını yazımızda bulacaksınız. Hukuk sistemimizde hem Ceza Hukuku hem de İdare Hukuku kapsamında para cezaları yer almaktadır. Read More …

KASTEN ADAM YARALAMA

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu Md. 86’da belirtilmiştir:1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki Read More …

ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NAVEYA İSTANBUL ANADOLU …… CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE/BAŞKANLIĞI’NA ŞİKAYETİ GERİ ÇEKEN MÜŞTEKİ/KATILAN : AD SOYAD  (TC:……..) VEKİLİ: ADRES : ŞÜPHELİ/LER -SANIK/LAR : AD SOYAD  (TC:……..) ADRES : KONU : Şikayetten vazgeçme hakkındadır. AÇIKLAMALAR: Halen devam etmekte olan soruşturma / dava ile ilgili ../../…. tarihinde ………………………..’ne Read More …

CİMER DİLEKÇE ÖRNEĞİ ( ŞİKAYET )

T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ MAKAMINA Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe – Ankara Şikayet Eden : (adres) Şikayet Konusu: ../../… tarihinde ……. meydana gelen ……..(konu)……………….. ile ilgili şikayettir. AÇIKALAMALAR: ../../…. tarihinde ………. mevkisinde …………… işini yaparken ( bir işi yapma amacıyla gittiğimde) ………………. isimli şahıs (şirket) Read More …

Şikayet, Şikayetin Geri alınması, Feragat

Bu makalede, Şikâyet Nedir? Nasıl Yapılır? Şikâyetin geri alınması ile feragat arasındaki farklar nelerdir? Bu konular ele alınmıştır. Şikâyet: Türk Ceza Kanunu’nda şikâyete bağlı olduğu belirtilen suçlar hakkında mağdurların kamu davası açılabilmesi ve faillerin cezalandırılması amacıyla ilgili makamlara başvuruda bulunmasına şikâyet denmektedir. Şikâyeti yapan kişi Read More …