İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati tedbir, hukuki niteliği itibariyle geçici bir hukuki korumayı ifade etmektedir. Hukuk Muhkameleri Kanunu ihtiyati tedbiri şu şekilde açıklamaktadır. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi Read More …

REHİN AÇIĞI BELGESİ NEDİR? TAKİBİ NASILDIR ?

Öncelikle rehin açığı belgesinden söz edilebilmesi için başlatılmış olan bir icra takibi ve bu takibin rehnedilmiş bir mal ile başlatılmış olması gereklidir.Alacaklı tarafından rehin edilmiş bir mal, icra dairesi yolu ile icra takibine binaen satışından elde edilen gelir malın değerini karşılamıyor ise icra dairesi bir Read More …

İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Nedir? İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için öngörülen bir takip çeşididir. İlamsız icrada alacak bir mahkeme ilamına bağlanmamıştır. Şayet alacak bir kambiyo senedine bağlanmış ise bu durumda ilamsız icra takibi yerine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilecektir. İlamsız icrada ilam Read More …

İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir?

İcra İflas Hukuku’nun içerisinde bulunan konkordato kurumu İcra İflas Kanunu’nun (ileride İ.İ.K. olarak anılacaktır) 299. ve 308. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Konkordato; borçlu işletmelerin ticari hayata devam edebilmesinin ve var olabilmesinin piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerle tehlikeye düşmesi durumunda başvurulabilen, hem borçlu hem de alacaklı işletmenin Read More …

Konkordato Başvuru Dilekçesi (borçlu)

İstanbul Anadolu (…) İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine KONKORDATO MÜHLETİ Talep Eden          : VEKİLİ                 : KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR   : 1- ../../…. tarihinden itibaren ……………………………… müvekkil firma alanında ticari hayatına devam etmektedir. 2- Son dönemde yaşanılan ekonomik sıkıntılar, müvekkil şirketin borçlarının artması ve bu borçların müvekkil şirketin gelir Read More …