GENEL HATLARI İLE İŞE İADE DAVASI

Bu yazımızda işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmanız durumunda elinizdeki opsiyonlar nelerdir ve hangi haklara sahipsiniz? bunların açıklanmasının yanı sıra ne yapılabilir? yapılan işlemler sonrasında nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Gibi soruların cevapları yer alacaktır. İş Hukuku alanında işverence keyfi olarak ve haklı bir Read More …

İŞE İADE DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI : …………………………….(TC Kimlik No: ) VEKİLİ : ………………………………Adres DAVALI : ……………………………………………….AdresKONU : İşe iade talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR Müvekkilim …………………..’in iş akdi 13.02.2018 tarihinde haksız bir şekilde feshedilmiş olup tarafımızca 20.02.2018 tarihinde İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na başvurulmuştur. Arabulucu ………………’un bürosunda Read More …

BELİRSİZ ALACAK DAVA (İŞ MAHKEMESİ) DİLEKÇESİ

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI : …………………………………………………. – TCKN: Adres VEKİLİ : …………………………Adres DAVALI : ……………………………….. Tic. Ltd. Şti.Adres KONU : Fazlaya ilişkin talep ve sair dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik, müvekkil lehine 5000TL Kıdem Tazminatı (fesih tarihinden itibaren mevduata Read More …

Tanık Beyanlarına Karşı beyan dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU ( ). İŞ MAHKEMESİ’NE Dosya No : Davacı : Vekili :(adres) Davalı : Vekili :(adres) Konusu : Görülmüş olan son duruşma celsesi içerisinde dinlenen tanıkların beyanlarına karşı beyan dilekçesidir. AÇIKLAMALAR: Geçen celse görülmüş duruşma içerisinde tanık …………………….. beyanında …………………………. …………… ……………… …………….. …………………………………………………………………………………………………………………………olduğunu Read More …

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI – İŞ HUKUKU

Bu makalede; pratikte “kötü niyet tazminatı” olarak tanımlanan ve kullanılan bu terimi inceleyeceğiz. Kötü niyet tazminatı nedir? Kötü niyet tazminatı hangi hallerde devreye girer? Bu tazminatı ne şekilde istenir? Bu konular ele alınacaktır. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR? Kötü niyet tazminatı: İş güvencesinden yararlanamayan işçinin, belirsiz süreli Read More …