REHİN AÇIĞI BELGESİ NEDİR? TAKİBİ NASILDIR ?

Öncelikle rehin açığı belgesinden söz edilebilmesi için başlatılmış olan bir icra takibi ve bu takibin rehnedilmiş bir mal ile başlatılmış olması gereklidir.Alacaklı tarafından rehin edilmiş bir mal, icra dairesi yolu ile icra takibine binaen satışından elde edilen gelir malın değerini karşılamıyor ise icra dairesi bir Read More …