Tanık Beyanlarına Karşı beyan dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU ( ). İŞ MAHKEMESİ’NE Dosya No : Davacı : Vekili :(adres) Davalı : Vekili :(adres) Konusu : Görülmüş olan son duruşma celsesi içerisinde dinlenen tanıkların beyanlarına karşı beyan dilekçesidir. AÇIKLAMALAR: Geçen celse görülmüş duruşma içerisinde tanık …………………….. beyanında …………………………. …………… ……………… …………….. …………………………………………………………………………………………………………………………olduğunu Read More …