Tanık Beyanlarına Karşı beyan dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU ( ). İŞ MAHKEMESİ’NE

Dosya No :

Davacı :

Vekili :
(adres)

Davalı :

Vekili :
(adres)

Konusu : Görülmüş olan son duruşma celsesi içerisinde dinlenen tanıkların beyanlarına karşı beyan dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Geçen celse görülmüş duruşma içerisinde tanık …………………….. beyanında …………………………. …………… ……………… …………….. …………………………………………………………………………………………………………………………olduğunu belirmiştir. ancak bu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır.

    Şöyle ki:
  2. Diğer tanık …………………………………………… ise şu beyanlarda bulunmuştur: …………………………………… ……………………. …………………………………………………………… …………………. ……………bu beyanlar da gerçekleri çarpıtmaktadır çünkü ………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Ayrıca tanıkların beyanlarında şöyle çelişkiler mevcuttur:…………………………………………………………………………………………………………………..

İstem Sonucu: Yukarıda anlatılanlar ile birlikte; tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmemekle birlikte çelişkili beyanlarda bulunmuş olan davacı/davalı tanıklarının hüküm kurulurken esas alınmamasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.
../../….
imza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir