İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir?

İcra İflas Hukuku’nun içerisinde bulunan konkordato kurumu İcra İflas Kanunu’nun (ileride İ.İ.K. olarak anılacaktır) 299. ve 308. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Konkordato; borçlu işletmelerin ticari hayata devam edebilmesinin ve var olabilmesinin piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerle tehlikeye düşmesi durumunda başvurulabilen, hem borçlu hem de alacaklı işletmenin Read More …