Savcılığa Şikayet Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKÂYET EDEN                          : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)                                                       Adres ŞÜPHELİ                                       : Adı, Soyadı Adresi veya adresi tarafımdan bilinmiyor.                                                        Cep Telefonu:. … … .. .. SUÇ KONUSU                              : Hakaret (TCK. Md. 125) veya Kasten yaralama ( TCK. Md. 86) veya Read More …

Şikayet, Şikayetin Geri alınması, Feragat

Bu makalede, Şikâyet Nedir? Nasıl Yapılır? Şikâyetin geri alınması ile feragat arasındaki farklar nelerdir? Bu konular ele alınmıştır. Şikâyet: Türk Ceza Kanunu’nda şikâyete bağlı olduğu belirtilen suçlar hakkında mağdurların kamu davası açılabilmesi ve faillerin cezalandırılması amacıyla ilgili makamlara başvuruda bulunmasına şikâyet denmektedir. Şikâyeti yapan kişi Read More …