İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Nedir?

İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için öngörülen bir takip çeşididir. İlamsız icrada alacak bir mahkeme ilamına bağlanmamıştır. Şayet alacak bir kambiyo senedine bağlanmış ise bu durumda ilamsız icra takibi yerine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilecektir. İlamsız icrada ilam olmaksızın her türlü para alacağı için takip başlatılabilir. Özellikle bir belge olması aranmaz bunun yanı sıra bir fatura, senet vb. belgeler varsa bunlar eklenir. İlamsız icraya ilamlı icradan farklı olarak itiraz kurumu bulunmaktadır.

İlamsız İcra Takibinin Başlangıç Süreci

İlamsız icra takibi (genel haciz yolu ile takip) alacaklının icra dairesine başvurusu ile başlayacaktır. Bu başvuru ile birlikte takip talebi düzenlenecektir. Alacaklı takip talebini görevli icra dairesine yazılı, sözlü ya da elektronik ortam aracılığı ile yapma hakkına sahiptir. Bu talepten sonra ödeme emri hazırlanıp borçlunun adresine gönderilecektir. Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra yedi günlük itiraz hakkına sahiptir. İlamsız icra takibi bu şekilde başlamış olacaktır.

İlamsız İcra Takibinde Görev ve Yetki

İlamsız icra takibinde görevli kurum “İcra Daireleri”dir. Yetki bakımından ise İcra İflas Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki icra daireleri yetkilidir. Alacaklının borçlunun ikametgah adresini kasıtlı olarak yanlış göstermesi durumunda yetki itirazı devreye girecektir.

Takip Aşaması

Takip aşamasında genel haciz yoluyla takipte ödeme emrinin tebliğini takiben yedi gün içerisinde borçlu, icra dairesine giderek borcuna itiraz edebilecektir. Ancak kambiyo senetlerine özgü takip açılmış ise borçlu beş gün içerisinde icra mahkemesine itiraz edebilecektir. Bu itiraz yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. İtiraz edildikten sonra icra takibi kendiliğinden duracaktır. Bu durumda alacaklı, icra mahkemesinde itirazın iptali davası açacaktır. Bu dava sonucunda mahkeme borcun kesinliğine karar verirse takip devam edecektir ve borçlu haksız itiraz etmesi sonucunda icra inkâr tazminatı ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm edilecektir. Alacaklı ise istediği taktirde direkt olarak haciz aşamasına geçebilecektir.

İcra Takibini Kimler Yapabilir ?

İcra takibi avukatların haricinde alacaklı kendisi de yapabilir ancak icra takibi konusu uzun, zaman alan, karışık ve içerisinde bir çok değişkeni barındıran bir konudur. Bu nedenlerle Tatarka Hukuk Bürosu olarak bu konularda profesyonelleşmiş bir hukuk bürosu ile birlikte çalışmanızı tavsiye ederiz. Tatarka Hukuk Bürosu icra hukuku alanında çözümü esas alan misyonuyla size yardımcı olmaktan mutlu olacaktır. Bu linkten bize ulaşabilirsiniz http://www.tatarkahukuk.com/bizimle-iletisim-kurun/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir