Konkordato Başvuru Dilekçesi (borçlu)

İstanbul Anadolu (…) İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine

KONKORDATO MÜHLETİ

Talep Eden          :

VEKİLİ                 :

KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR   :

1- ../../…. tarihinden itibaren ……………………………… müvekkil firma alanında ticari hayatına devam etmektedir.

2- Son dönemde yaşanılan ekonomik sıkıntılar, müvekkil şirketin borçlarının artması ve bu borçların müvekkil şirketin gelir gider dengesini bozması müvekkil şirketin bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmesine neden olmuştur.

4- Müvekkil şirketin konkordato önerisi şöyledir;………….

5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı üzere müvekkil şirketin  bütün defter ve işlemleri usul ve yasaya uygundur.

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  :Muhasebe kayıtları,…….. ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Konkordato mühleti verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim 

Tarih : …../…../…..

Talep Eden Vekili

(Ad-Soyad)

 imza

EKİ:

Onanmış vekaletname sureti

Konkordato Projesi

Alacak borç listesi

Defterlerin durumu

Bilanço(aktif ve pasif durumu)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir