ORTAKLIĞI GİDERİLMESİ DAVASI DİLEKÇESİ (İZALE-İ ŞÜYUU)

İSTANBUL ANADOLU ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : İsim soy isim ( TC: )
Adres :

VEKİLİ :
Adres :

DAVALILAR :

  1. İsim Soy isim varsa ( TC: )
    Adres:

2) İsim Soy isim varsa ( TC: )
Adres :

KONU : Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalılarla birlikte İstanbul , … İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Pafta, … parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdır.

2-) Söz konusu taşınmaz … katlı olup, …. bağımsız bölümden oluşmaktadır.

3-) Paydaşlar ile bir çok kez görüşmeler yapılmış ise de bu görüşmelerde bir mutabakata varılamamıştır. Taşınmazın şu anki mevcut durumu hem paydaşlara hem de taşınmaza zarar vermektedir.

4-) Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: KMK. HMK. TMK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili taşınmazın tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa paylarını da belirtmek suretiyle kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya(lar) yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
../../….
Davacı vekili
imza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir