İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (TC: )
                Adres:

VEKİLİ : Av. Fıratcan Tatarka
    Küçükyalı Mah.  Bağdat Cad. No: 114 / 13 Maltepe / İst.

VASİ ATANMASI İSTENEN : ( TC:)
  Adres:

DAVALI:Hasımsız

KONU:Vasi Atanması İstemi.

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkilimizin Babası ……………………… 81 yaşında olup malvarlığını yönetemeyecek, işlerini takip ve idare edemeyecek durumdadır. Müvekkilin babasının yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle de idari işlerini yapamamaktadır. 2018 yılında da müvekkilimizin babasına Alzheimer teşhisi konmuştur.   Ekte doktor raporunu sunuyoruz.

2) Müvekkilimizin babası hastalığı nedeniyle yasal sorumluluk alamayacak durumdadır. Müvekkilimiz yaklaşık 2 yıldır babasının tüm işleriyle ilgilenmektedir. Müvekkilin babası alzheimerın dışında fiziksel olarak da hasta durumdadır yürümekte, yemek yemekte ve uyumakta dahil zorluk çekmektedir.

Müvekkilimizin babasına vasi olarak atanması için mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus Kaydı,Doktor Raporu, Tanık ve Her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEP: TMK ve yasal mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizc re’sen nazara alınacak nedenlerle  müvekkil …………………’nun babası ………………………’ya vasi olarak tayin edilmesi hususunda karar oluşturulmasını tensip ve görüşlerinize sunarız. (tarih)

DAVACI VEKİLİ
Av. Fıratcan Tatarka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir