ÇEK’İN KAYBOLMASI

Çekinizin kaybolması durumunda savcılığa duyuru şeklinde bir dilekçe ile suç duyurusunda bulunmanız gerekir. Bunun için gerekli olan dilekçe aşağıdadır.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN : ……………………………………San. Ve Tic. A.Ş. (VKN: )
Adres

VEKİLİ : Av. ……………..
Adres

ŞÜPHELİ : Faili meçhul

SUÇ KONUSU : ?

SUÇ TARİHİ : ?

A Ç I K L A M A L A R

Tarafımızca; Denizbank Perpa şubesinden 04/03/2021 tarihli, …-…………… seri nolu, 43.480,15TL bedelli, M……….. Makine Yağ Sanayii ve Pazarlama A.Ş. emrine keşide edilen ve yine tarafımızca; Denizbank Perpa şubesinden 13/05/2020 tarihli, …..-………… seri nolu, 47.104,93TL bedelli, D…………. Gıda İçecek İnş. Turizm Soğuk Hava San. ve Tic. LTD. ŞTİ. Emrine keşide edilen çekler lehdarlarına gönderilmesi için …….Kargo Kavacık Şubesi’ne götürülmek üzere şirket çalışanı Ö…………. S……………… tarafından 07/12/2020 tarihinde teslim alınmıştır.

Şirket kamera kayıtlarına göre 07/12/2020 tarihinde saat 14:30’da elinde çeklerle şirketten ayrılan Ö…………… S…………………. ilerleyen saatlerde babasının hastalık haberini aldığını söyleyerek şirketten izin almış ve memleketi Sivas’a gitmiştir. Bu süre zarfında çekleri ….. Kargo Kavacık Şubesi’ne teslim ettiğini iddia etmektedir. Ancak …….Kargo Kavacık Şubesi çekleri teslim almadığını iddia etmektedir. Söz konusu çekler lehdarlarına ulaşmamış yani kayıptır.

Denizbank’a tarafımızca verilmiş ödemeden men talimatının uygulanabilmesi ve çeklerin hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasının önlenmesi için suç duyurusu yapma zorunluluğu tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 07/12/2020 tarihli şirket kamera kayıtları

SONUÇ VE İSTEK : Yukarda açıklanan nedenlerle çeki bulanların veya çalanların iade etmemesi veya kullanmaya kalkması halinde haklarında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../….

Şikayet Eden Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir