ESTETİK AMAÇLI YAPILAN TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİM HATALARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Genel olarak estetik cerrahinin kapsamına

1)Yüz gençleştirme,

2)Cilt yenilenmesi,

3)Dolgu uygulamaları,

4)Burun estetiği,

5)Meme estetiği,

6)Karın germe,

7)Yağ alma,

8)Cinsel organ estetikleri,

9)Saç restorasyonu(saç ektirme),

10)Diş protezi gibi çeşitli müdahaleler girmektedir.

Estetik müdahaleler tedavi amacı taşımamakta, kişilerin kendilerini psikolojik olarak daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla hekimin olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulabilmesi için gerekli şartlar da zorunlu tıbbi müdahalelerdekinden farklılık gösterecektir.

HEKİMİN GENEL OLARAK SORUMLULUĞU

Tıbbi zorunluluk bulunan müdahalelerde hekim ile hastası arasında vekalet sözleşmesi kurulduğu kabul edilir.Vekalet sözleşmesi niteliği gereği sonuç taahhüdü bulunmayan bir sözleşme türüdür. Yani hekim, zorunlu tıbbi müdahaleler söz konusu olduğunda hastasına şifa garantisi veremez. Hekim yalnızca tıbbi müdahale için gerekli olan dikkat ve özen yükümlülüğüne uyacağını hastasına taahhüt eder. Hekim tıbbi müdahaleye gerekli dikkat ve özeni gösterdiği takdirde meydana gelecek komplikasyonlardan (istenmeyen ancak gerçekleşmesi de engellenemeyen olumsuz tıbbi sonuçlar) sorumlu tutulamayacaktır. Bununla birlikte eğer hekim gerekli dikkat ve özeni göstermezse, bilgi ya da tecrübe eksikliği nedeniyle tıbbi müdahale başarısızlıkla sonuçlanırsa burada tıbbi uygulama hatası yani malpraktis söz konusu olacaktır. Malpraktis gerçekleştiği takdirde hekimin hem hukuki hem de cezai sorumluluğu gündeme gelecektir.

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Estetik müdahalelerde ise hekim ile hastası arasında eser sözleşmesi kurulduğu kabul edilir. Bu sözleşmede hekim, dikkat ve özen yükümlülüğü taahhüdünün yanı sıra hastasına sonuç garantisi de verir ve taahhüt edilen sonucun gerçekleşmemesi durumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun hareket edilmiş olsa dahi hekimin hukuki sorumluluğu doğar. Özetle estetik cerrah aleyhine tazminat sorumluluğunun doğabilmesi için, cerrahın kusurlu bir davranışının bulunması, kusurlu davranış neticesinde hastanın zarara uğraması ve kusurlu davranış ile zarar arasında nedensellik bağının olması şartları aranır.

YARGILAMA ŞARTI

Yapılan operasyon eğer kamu hastanelerinden birinde gerçekleşmişse idare mahkemelerine hizmet kusuru nedeni ile tam yargı davası açılması gerekmekte iken operasyonun özel hastane ya da muayenehanelerde yapılması durumunda adli yargıda maddi ve manevi tazminat davası açılması gerekmektedir.

Siz de eğer geçirdiğiniz bir operasyonda size hatalı işlem uygulandığını düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir