YARGILAMANIN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

İSTANBUL ANADOLU ……. ASLİYE HUKUK MAHKMESİ’NE

DAVACI: …………………………………. (TC:…………………………………………..)

Adres

VEKİLİ: …………………………………..

Adres

DAVALI:………………………………… (varsa TC: …………………………………….)

Adres.

KONU: Yargılamanın iadesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Davacı ve davalı arasında daha önce görülmüş ve karara bağlanmış olan İstanbul Anadolu …. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/…. E. ve 2020/….. K. sayılı dosyası hükme bağlanmıştır.
  2. Yargılama içerisinde mahkemenizin hükme esas almış olduğu bilirkişi raporu ilgili bilirkişi tarafından kasten yanlış ve müvekkilin aleyhine olarak hazırlanmıştır.
  3. Dava konusu (taşınmazın değeri vb. para borcu) …………………………………………………………………………. olması gerekirken bilirkişi raporunda tam tersi şekilde ………………………………………………………………………………… hazırlamıştır. Bu konuyla ilgili olarak Marmara Üniversitesi ………………………………… fakültesi öğretim üyesinden …………………………………. ilgili uzman raporu alınmış olup dilekçemizin ekinde sunulmuştur.
  4. Bunun dışında yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu ilgili davaya bakan bilirkişi davalı ile uzaktan akrabadırlar ve sık sık iletişim halindedirler. Bununla ilgili tanıklarımız da mevcuttur.
  5. ………………………………………………………………………………. tüm sebepler ışığında işbu davayı açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK: 374, 375

HUKUKİ DELİLLER : Marmara üniversitesi uzman raporu , tanık, bilirkişi raporu, önceki dava ile ilgili olan bilirkişi raporu ve her türlü delil.

İSTEM SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle YARGILAMANIN İADESİ talebimizin KABULÜNE karar verilmesini , eski dava ile ilgili olarak yargılamanın yenilenmesi kararı verilerek tekrar yargılamaya başlanmasını, dava masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımızla talep ederiz.

…/……/……

Davacı veya Davacı vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir